Jak finansowana jest faktura? Na czym polega finansowanie faktur?

Faktura finansowana jest w dwóch częściach. Pierwsza to tzw. Zaliczka (Finansowanie) i jest to procent wartości faktury, określony przez Faktorię. Możesz sprawdzić ją po zalogowaniu na stronie Faktorii. Druga część to tzw. Fundusz, czyli pozostała do wypłaty część faktury. Otrzymasz ją na konto po zapłacie faktury przez Kontrahenta.

zaliczka-1