Co to jest fundusz?

Fundusz to pozostała niefinansowana część faktury. Jest ona wypłacana na rachunek Klienta po spłacie na rachunek cesji całości faktury przez Kontrahenta.