Kim jest cesjonariusz?

Cesjonariusz to nabywca uprawnień i wtórny wierzyciel. W rozumieniu umowy faktoringowej, cesjonariuszem jest Faktoria.