Kim jest cedent?

Cedent to wierzyciel i dotychczasowy właściciel uprawnień względem dłużnika. W umowie cesji, Cedent przekazuje prawo do wierzytelności Cesjonariuszowi. W rozumieniu umowy faktoringowej, Cedentem jest Klient.