Jak naliczana jest prowizja za finansowanie faktury?

Prowizja za sfinansowanie faktury jest naliczana z góry, za ilość dni od dnia sfinansowania faktury do terminu płatności określonego na fakturze i wprowadzonego do systemu oraz potrącana od razu przy wypłacie zaliczki. Oznacza to, że kwota zaliczki, którą otrzymasz na konto, będzie już odpowiednio pomniejszona o prowizję za sfinansowanie faktury.