Co to jest rachunek cesji?

Rachunek cesji to rachunek do obsługi umowy faktoringu, na który kontrahent objęty cesją powinien dokonywać zapłaty za wszystkie wystawione przez Ciebie faktury.

Numer rachunku cesji umieszczony jest na umowie oraz po zalogowaniu na stronie Faktorii.

rach