Co to jest Prowizja Powitalna i kiedy jest naliczana?

To opłata za przyznanie limitu, w tym za przygotowanie umowy, ocenę sytuacji finansowej faktoranta i jego kontrahentów oraz analizę zabezpieczeń. Stanowi ona % kwoty przyznanego limitu określony w umowie. Naliczana i pobierana w dniu pierwszego uruchomienia finansowania.